Mei 2017 - Nieuwe ontwikkelingen

Batelling: een nieuw dak

zie ook het verslag van maart 2016

een nieuw dak

Vorig jaar moesten wij melden dat de dependance van de school in Batelling onbruikbaar was geworden door storm schade aan het dak. In deze dependance waren de bibliotheek en een leslokaal gevestigd. We hebben toen een bedrag van € 750,00 beschikbaar gesteld voor herstel. Inmiddels is het herstel voltooid en kan de dependance weer gebruikt worden.

Medische middelen

hulpmiddelen

 

In februari 2017 is een koffer met 20 kg verband, medicatie en hulpmiddelen richting Gambia gegaan. Een deel daarvan is naar het ziekenhuisje in Batelling gegaan.

Het andere gedeelte van de medische items is naar het Serekunda General Hospital gebracht.

hulpmiddelen

Een nieuw vervoersproject

Oranjeboven

Het eerste project dat door de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia werd gerealiseerd, was de aankoop van een auto.

Zie November 2008 - Het eerste project

Deze auto had deelgenomen aan de Antwerp-Banjul Challenge. Met een auto of motor gaat men overland naar Banjul. Door sponsor acties en de verkoop van de deelnemende voertuigen wordt geld bijeen gebracht om humanitaire projecten in Gambia steunen. De belangrijkste spelregel is, om deel te nemen met een auto of motor die nog goed bruikbaar is in Gambia en de veilingopbrengst daarvan weg te schenken aan een charitatieve instelling naar keuze. Om voor een dergelijke schenking in aanmerking te komen moet je als organisatie aangemeld zijn als begunstigde. Voor de komende Antwerp-Banjul Challenge heeft de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia zich aangemeld om voor het ziekenhuis in Batelling een ambulance te realiseren. U kunt onze inschrijving hier vinden. Kijk maar eens rond op de site om een indruk te krijgen van de Antwerp-Banjul Challenge. Er is ook een flyer beschikbaar.

Wij staan op de project lijst en nu maar hopen dat wij uitgekozen worden door een van de deelnemers.

Hot News

Nieuw verslag

In november 2018 is er weer een bezoek gebracht aan een aantal projecten.
Een verslag hiervan vindt u hier.

Ontwikkelingen

Ambulance voor Batteling!

Kerstmis 2017 ontvingen wij bericht dat het team AM-BUSH de Antwerpen-Banjul Challenge gaat rijden ten bate van ons project voor een Ambulance voor Batteling!

(Deelname doorgeschoven naar 2019)

Verslag juli 2018

Waterpunten geschonken door MOV
Omheining voor de school in Batelling

Projecten

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft tot nu toe de volgende projecten ondersteund:

 • Vervoersvoorziening
 • Communicatie
 • Bananenplantage - Kubuneh
 • Culturele groep - Kubuneh
 • School - Bundung
 • Schoolkeuken - Kubuneh
 • EHBO-post - Batelling
 • School - Batelling
 • Water in Bundung Mauritania
Acties

Om fondsen te werven voor het werk van de stichting worden er regelmatig acties op touw gezet. Hieronder een overzicht.


Ook worden er door donateurs ideeën aangedragen.

Stichting

Inspiratiebron

Wat ik zag tijdens een reis naar Gambia werd de inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap daar. Ik heb dat toen visueel gemaakt als mijn:

African Dream

Doelstelling

 • Helpen daar waar kan
 • Aanschaffen van hulpmiddelen
 • Kleine en overzichtelijke projecten
 • Samen met lokale vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dianne van Wissen
 • Anton van Meerkerk
 • Hans van der Eijk

AVG

Ons privacy beleid leest u hier.

Webhosting gesponsord door Westland Hosting
Webdesign BJ Ruiterkamp